Salut

Sunt Călin și am 10 ani de activitate în domeniul construcțiilor. Având o fire de explorator, am lucrat în unele dintre cele mai mari proiecte din țară și din Egipt, cu peste 10 naționalități diferite. Atuul meu este că înțeleg ce dorește un om și cum pot să-l ajut. Așa am învățat să lucrez în echipă și să creez echipe.

icon_widget_image Brasov, str. Carpatilor 93 bl. 3 apt.1 icon_widget_image + 40734.226.724
icon_widget_image contact@accentconstruct.ro
Image Alt

Project management

a

Project management

Finalizare-casa-la-cheie

Rolul și responsabilitatea unui manager de proiect în construcții este acela de a se asigura că beneficiarul este mulțumit și că proiectul este finalizat conform standardului de calitate agreat.

Cu alte cuvinte, managerul de proiect conduce echipa de proiect pentru a atinge obiectivele propuse. Managerul de proiect coordonează activitățile diferitelor echipe pentru a se asigura că acestea îşi îndeplinesc sarcinile corect şi la timp.

1. Managerul de proiect revizuiește planul împreună cu clientul pentru a obține aprobarea acestuia și apoi configurează sistemul de management al proiectului fie manual, fie digital pentru a compara progresul real cu etapele prestabilite ale planului. Este important ca acest sistem să fie explicat echipelor, astfel încât acestea să îl poată utiliza pentru a-si gestiona sarcinile.

2. Organizarea proiectului implică asigurarea resurselor adecvate pentru executarea lucrărilor. În primul rând, managerul de proiect trebuie să decidă ce sarcini trebuie realizate prin mijloace proprii și ce sarcini trebuie să fie îndeplinite de către subcontractanţi sau consultanți.

Pentru sarcinile care vor fi îndeplinite de către subcontractanţi, managerul de proiect definește în mod clar caietul de sarcini, termenii de predare și negociază contractele cu fiecare subcontractant în parte. Managerul de proiect, de asemenea, atribuie responsabilități și deleagă anumite persoane sau subcontractanţi pentru diferite sarcini, înțelegând că acestea/ aceștia vor fi responsabili pentru îndeplinirea sarcinilor lor în cadrul bugetului definit. Pentru proiecte mari de construcții care implică mai multe echipe şi un personal mai numeros, managerul de proiect poate desemna lideri pentru echipe cu sarcini specifice. În cele din urmă, însă şi cel mai important, managerul de proiect trebuie sa creeze un mediu în care personalul şi echipele sunt extrem de motivate să lucreze împreună făcând parte din acelaşi proiect. 

3. Pentru a controla proiectul, managerul de proiect implementează un sistem de management conceput pentru a urmări progresul real și a-l compara cu progresul planificat. Membrii echipei de proiect monitorizează progresul sarcinilor atribuite și furnizează în mod regulat informaţii privind stadiul sarcinilor. Însă, aceste informaţii sunt finalizate în cadrul unor întâlniri periodice de revizuire a proiectului. Dacă progresul real este în urmă faţă de planificare sau apar evenimente neașteptate, managerul de proiect ia măsuri imediate. Acesta obține informații și sfaturi de la membrii echipei cu privire la acțiunile corective adecvate. Este important ca problemele apărute și chiar potențialele probleme să fie identificate din timp și să fie luate măsuri. Managerul de proiect trebuie sa fie proactiv, rezolvând problemele înainte ca acestea să se agraveze.

4. Managerul de proiect trebuie să definească clar responsabilitățile, rolurilor și obiectivele de performanță pentru toți membrii echipei sale. Acesta trebuie să poată încuraja colaborarea între membrii echipei, trebuie să ofere direcții și priorități clare membrilor echipei sale, trebuie să fie suficient de eficient pentru a elimina obstacolele care împiedică pregătirea sau eficacitatea progresului echipei. Managerul de proiect trebuie să promoveze participarea echipei la rezolvarea problemelor și la luarea deciziilor, după caz.